Oversettelse av avisartikkel fra TROUW (Amsterdam) - 02.03.96:

Norske brødre benytter terror ovenfor frafalne

Fra vår korrespondent.

ANTWERPEN.

Trosmenigheten "Norske Brødre" har i Nederland blitt gjenstand for snakk fordi de utøver en "kolosalt psykisk terror" på mennesker som vil forlate bevegelsen eller som allerede har gjort det.

Mot troende som forholder seg kritiske etter ledernes mening, blir det truffet straffe-tiltak. Hvis de ikke forbedrer sitt liv, blir de uten angivelse av grunn "utstøtt" fra gruppen. De utstøtte og uttrådte lander i et stort tomrom. For dem som er tilbake blir de bokstavlig forvist (henvist) til helvede. På møtene blir de frafalne troende erklært for "åndelig død", som betyr noe slikt tapt for evigheten. "Troende, som har tilbrakt hele sitt liv blandt de Norske Brødrene, har ikke noe annet", sier pastor Audun Erdal, sjømannsprest i Antwerpen havn. "De lever under et skrekkelig trykk og kommer ikke ut av dette trykket. De har ingen steder å henvende seg for å få hjelp, fordi hele deres (sosiale) netverk har avspilt seg innenfor samfunnet. Derfor finnes det mange ensomer tragedier."

Den lutherske predikant Erdal studerte over de Norske brødrene i midten av åttiårene ved universitetet i Oslo. Han råder menneskene på det sterkeste fra å slutte seg til dette trossamfunn. I følge ham er troslaeren usunn. Den egne vilje og individualitet blir stemplet som negativt. Det kan forhindre at Guds ånd griper de troende fullstendig i sin besittelse, slik at de kan leve uten synd. Erdal: "Læren fører til mange personlighets-kjennetegn. For eksemplel den malplasserte holdningen om underdanighet og beskjedenhet.

Insest, barnemisshandling og seksuelt misbruk forekommner ifolge ham også hos de Norske brødre i moderlandet Norge. Han antar, at slike overtredelser blir holdt hemmelig, slik som det skedde med religionslæreren fra Rijssen, som innfor trossamfunnet hadde forgrepet seg på gutter i 10 år. Da ledelsen i broderskapet aldri anmeldte forholdet, kunne mannen uhindret fortsette sin praksis i det kristlige skolesamfunn Reggesteijn. I Norge har et offer for slikt misbruk "ikke kraft" til å anmelde forholdet, ifolge Erdal. De misbrukte guttene i den nederlandske gren hadde. heller ikke noen gang kommet til ä anmelde forholdet.

Likevel finner ikke sjømannspresten at sekten bør bli forbudt. Også der finnes det mange oppriktige troende på grunnplanet, betoner han.