Forløsning 3/99:

Etter å ha vært vitne til mange kyniske og vonde handlinger utført av personer med kun makt og mammon for øye, besluttet jeg for over syv år siden å trekke meg fra forsamlingen. Den videre utvikling i "menigheten" har bekreftet riktigheten av mitt valg.

I dag lever jeg et stille og rolig liv med samme håp og tro som jeg fikk i min tidlige ungdom, og er personlig svært takknemlig for den lærdomsform som ble meg til del.

Synes det er interessant å lese "Forløsningen", da jeg ønsker at flest mulig kan komme fri fra forsamlinger hvor man ukritisk og på tvers av samvittigheten må adlyde en en leder for å overleve.

Eidsvoll 16/05-99
Trond Olstad