Oversettelse av reportasje fra den hollandske avisen Dagblad "Almere", februar 1996.

BARNEMISBRUK SJOKKERER MANGE FORELDRE 1 RIJSSEN.

Rijssen.

Det strengt protestant-troende samfunnet Rijssen, har reagert med sjokk på den store utuktssaken, hvor en religionslærer i skolesamfunnet Reggesteijn, er innblandet. Den 53 årige læreren har innrømmet at han i de siste 18 årene har bedrevet utukt med minst 30 gutter.

Denne saken kom for dagen da læreren selv henvendte seg til politiet for å anmelde utpressing fra en 20 årig mann. Denne ex-eleven ble pågrepet og har innrømmet overfor politiet at han handlet i forbitrelse (hat). Han hadde selv vært slaktoffet, sier han.

I Rijssen, et SGP-parti (strengt kalvinistisk) med sine 25.000 innbyggere, spør man seg nå hvordan en så omfangsrik affære kume holdes skjult så lenge. Ordforer E. van Voorden sier.- "Alle foreldre sitter nå med det spørsmålet: - Er mitt barn blandt slaktofferne?"

Saken slo ned som en bombe, ifolge ordføreren. "Rijssen er et meget gjennomsiktig samfunn. Det betyr at slike tilfeller som dette skaper stor uro " .

Ei heller styret i skolesamfunnet Reggesteijn har noen gang merket noe til den seksuelle praksisen til læreren. "Læreren var av oss kjent som en rolig, behagelig mann. Vi har nå gitt ham sparken, på stående fot, etter at han fortalte oss om sin utuktige handling med flere titalls gutter. Han fortalte oss alt, sa han ville rydde opp i saken", ifølge rektor Brouwer.

Undersøkelse.

Skolens styre har nå satt i gang undersøkelser hvordan det var mulig at noe av denne utuktssaken ikke kom ut tidligere. Skolestyret har nå informert alle foreldrene i et brev. Sosial helsetjeneste og kriseteam er nå rede til ä bistå med hjelp til slaktofferene.

Mot læreren foregår det nå en rettslig forundersøkelse. Foruten den 20 årige ex-eleven er det ingen andre anmeldelser foreløpig fra slaktofrene. Men høyesterettsadvokat E. Wesselius utelukker ikke at det etterhvert vil komme flere anmeldelser. Medlemmer av et spesial-utdannet polititeam skal nå besøke alle guttene, for en samtale, som 1æreren har nevnt som slaktoffer.

Spesielt foreldrene vil, ifølge psykolog H. Baartman, stille sporsmålet: "Hvordan er det mulig at vi aldri har merket noe!" (Psykologen er høgskolelærer, med spesialfag: forebyggende hjelpetiltak - barnemishandling på Det frie Universitet i Amsterdam.)

Høgskolelærer Baartman arbeider for at det kommer en tillitsperson på skolen som lærerne kan ta kontakt med ved mistanke om utukt med elever, blandt deres kollegaer.